Support 24 / 24h
tamthanhbaobi@gmail.com
Hotline:0913.481.898

LIÊN HỆ

 1. Nhà máy PP:
  Thôn Ngọc Động – Đa Tốn – Gia Lâm – HN
 2. Nhà máy phức hợp:
  Xóm Bãi – Uy Nỗ – Cổ Loa – Đông Anh – HN
 3. Hotline 1: 0988.827.237
 4. Hotline 2: 0913.481.898
 5. Hotline 3: 0931.898.568
 6. tamthanhbaobi@gmail.com
 7. fb.com/www.tamthanh.com.vn
 8. Skype 1: huongbachai
 9. Skype 2: tamthanhbaobi