Support 24 / 24h
tamthanhbaobi@gmail.com
Hotline:0913.481.898

LIÊN HỆ

  1. Nhà máy PP:
    Thôn Ngọc Động – Đa Tốn – Gia Lâm – HN
  2. Hotline 1: 0972.55.88.55
  3. tamthanhbaobi@gmail.com
  4. fb.com/www.tamthanh.com.vn
  5. Skype 1: huongbachai
  6. Skype 2: tamthanhbaobi