Bao bì hạt giống Bình Minh

Bao bì hạt giống Bình Minh Chất liệu: 2 mặt. Một mặt OPP/PE, một mặt OPP/MCPP/PE Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì phân bón màng ghép phức hợp Khác với bao bì phân bón PP dệt, bao bì nông dược thường có kích thước nhỏ và cần có[Xem tiếp]

Bao bì hạt giống Trường Thanh

túi giống rau Trường Thanh

Bao bì hạt giống Trường Thanh Chất liệu: PET/AL/PE dày 100micromet. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt giống rất nhạy cảm với[Xem tiếp]

Túi phân bón lá TS96 68g

bao bì phân bón lá TS96 68g

Túi phân bón lá TS96 68g Chất liệu: OPP/PE dày 120micromet. Kích thước thành phẩm: 110x160mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 5mm In ấn: in ống đồng Bao bì phân bón màng ghép phức hợp Khác với bao bì phân bón PP dệt, bao bì nông dược thường có kích thước nhỏ và cần có[Xem tiếp]

Túi Giống rau cải ngồng Vietseed

túi giống rau cải ngồng vietseed

Túi Giống rau cải ngồng Vietseed Chất liệu: OPP/MCPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 180x210mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt[Xem tiếp]

Túi Giống Lúa Longping – Nhị Ưu 838

túi giống lúa nhị ưu 838

Túi Giống Lúa Longping – Nhị Ưu 838 Chất liệu: OPP/PE dày 120micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi dán lưng, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo[Xem tiếp]

Túi Giống Lúa ĐD2

túi lúa giống hải hậu

Túi Giống Lúa ĐD2 Chất liệu: OPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt giống rất[Xem tiếp]

Túi Ngô Giống Đường Lai 20

bao bì túi hạt giống ngô đường

Túi Ngô Giống Đường Lai 20 Chất liệu: OPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt[Xem tiếp]

Túi giống ngô nếp lai 5

Bao bì hạt giống ngô nếp lai số 5

Túi giống ngô nếp lai 5 Chất liệu: OPP/MCPP/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt[Xem tiếp]

Túi giống lúa Bắc Thơm 7

bao bì giống lúa bắc thơm số 7

Túi giống lúa Bắc Thơm 7 Chất liệu: OPP/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi dán lưng, đục lỗ. Đường hàn lưng 10mm, hàn đỉnh 30mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ[Xem tiếp]

Túi Giống Lúa Nếp Thơm 86

bao bì giong lua nep thom 86

Túi Giống Lúa Nếp Thơm 86 Chất liệu: OPP/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi dán lưng, đục lỗ. Đường hàn lưng 10mm, hàn đỉnh 30mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ[Xem tiếp]

Túi Giống Ngô Nếp Lai DAIDUONGSEED

Túi Giống Ngô Nếp Lai DAIDUONGSEED Túi đựng hạt giống ngô nếp lai DAIDUONGSEED Chất liệu: PET/PE dày 110micromet. Kích thước thành phẩm: 100x150mm. Quy cách: Túi dán lưng, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng[Xem tiếp]

Túi giống lúa Nhị Ưu 838

Bao bì giống lúa nhị ưu 838

Túi giống lúa Nhị Ưu 838 Túi đựng hạt giống lúa lai Nam Ưu mã 604 Chất liệu: OPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được[Xem tiếp]

Bao bì lúa giống Hoàng Gia 1kg

Bao bì giống lúa Hoàng Gia 1kg

Bao bì lúa giống Hoàng Gia 1kg Chất liệu: OPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản.[Xem tiếp]

Bao bì hạt giống rau Hoàng Nông

Bao bì hạt giống rau Hoàng Nông

Bao bì hạt giống rau Hoàng Nông Chất liệu: OPP/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì dạng túi chứa hạt giống rau Hoàng Nông Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần[Xem tiếp]

Bao bì giống lúa Séng Cù

Bao bì túi giống lúa Séng Cù Hoàng Gia

Bao bì giống lúa Séng Cù: Chất liệu: OPP/MCPP/PE và OPP/PE dày 90micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi 3 biên, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo[Xem tiếp]

Bao bì giống lúa Bắc Thịnh 1kg

bao bì túi giống lúa bắc thịnh

Bao bì giống lúa Bắc Thịnh 1kg Chất liệu: PET/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi dán lưng, đường hàn 10mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản.[Xem tiếp]

Bao bì Giống Lúa ADI 30

bao bì giống lúa adi 30

Bao bì Giống Lúa ADI 30: Chất liệu: PET/PE dày 100micromet. Kích thước thành phẩm: 220x310mm. Quy cách: Túi dán lưng, đục lỗ. Đường hàn lưng 10mm, đầu túi 30mm In ấn: in ống đồng Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ[Xem tiếp]

Bao bì giống đậu tương ĐT84

bao bì giống đậu tương DT84

Bao bì giống đậu tương ĐT84 Cấu trúc vật liệu: OPP/PE Độ dày: 90 micromet KTTP: 210x300mm, đường hàn 10mm.  In ấn: in ống đồng (gravure) Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo vệ trong thời gian bảo quản. Hạt giống rất nhạy[Xem tiếp]

Bao bì Giống lúa Bắc Thơm 7

Bao bì giống lúa bắc thơm 7

Bao bì Giống lúa Bắc Thơm 7 Cấu trúc vật liệu: OPP/PE Độ dày: 110 micromet KTTP: 220x300mm, đường hàn 10mm.  In ấn: in ống đồng (gravure) Bao bì giống lúa nguyên chủng bắc thơm 7 Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một sản phẩm cần được chú trọng bảo[Xem tiếp]

Bao bì giống lúa VIETSEED

Bao bì túi giống lúa Vietseed

Bao bì giống lúa VIETSEED Cấu trúc vật liệu: OPP/PE Độ dày: 110 micromet KTTP: 220x300mm, đường hàn 10mm.  In ấn: in ống đồng (gravure) Bao bì giống lúa siêu nguyên chủng của Công ty cổ phần giống nông nghiệp Hà Nội VIETSEED Bao bì hạt giống màng ghép phức hợp Hạt giống là một[Xem tiếp]

0988827237
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon