Nội dung bắt buộc trên bao bì, nhãn hàng hóa

Theo nghị định 43/2017/NĐ-CP, có những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên bao bì, nhãn hàng hóa. Những nội dung này được quy đinh rõ trong chương II của nghị định. Những nội dung bắt buộc bao gồm: Tên hàng hóa Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm[Xem tiếp]

Quy định pháp luật về bao bì, nhãn sản phẩm

Bao bì, nhãn sản phẩm là một phần quan trọng của sản phẩm. Chúng được coi là bộ mặt của sản phẩm trên thị trường, khi đối diện với người mua. Vì vậy, để tránh việc đưa thông tin sai lệch hay nội dung không phù hợp với văn hóa đại chúng, gây tranh chấp….[Xem tiếp]

0988827237
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon